Artikel 1 Gegarandeerde prijs

1.1 SnelleWiFiwinkel garandeert dat de prijs vermeldt bij het artikel op de dag van bestelling en vermeldt op de aankoopnota niet wordt verhoogd. Voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden (zie ook onze disclaimer).

Artikel 2 Betaling

2.1 Artikelen worden verzonden wanneer de betaling binnen is. Wanneer een betaling niet binnen 7 (zeven) dagen bij SnelleWiFiwinkel binnen is, versturen we daarna automatisch een herinnering tot betaling. Na 14 (veertien) dagen gebeurt dit voor een tweede en laatste maal. Als de betaling daarna nog niet binnen is wordt de bestelling automatisch geannuleerd en vervalt de overeenkomst.

2.2 Wanneer het geld na 14 (veertien) dagen alsnog binnenkomt, dan wordt dit bedrag met aftrek van € 3,50 (drie euro en vijftig cent) binnen 7 dagen teruggestort.

2.3 Indien je het niet eens bent met een incasso van je rekening kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar ons. Je kunt dan binnen 1 (één) werkdag een inhoudelijke reactie verwachten. Indien je geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag direct teruggestort.

Artikel 3 Levering

3.1 SnelleWiFiwinkel probeert zoveel mogelijk de aangeboden artikelen op voorraad te houden. SnelleWiFiwinkel probeert hierdoor zoveel mogelijk vast te houden aan een levertijd van 1 (een) tot 10 (tien) werkdagen. Wanneer levertijden boven de 15 (vijftien) werkdagen uitkomen, krijg je tijdig bericht. Soms zijn artikelen niet op voorraad en kan de levertijd langer gaan duren, ook hier krijg je tijdig bericht van.

3.2 Wanneer adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden is SnelleWiFiwinkel niet aansprakelijk. Wanneer je de bestelling niet meer wenst te ontvangen wordt je bestelling gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten heen én terug! Wanneer je de bestelling alsnog wilt ontvangen wordt deze na betaling van de gemaakte verzendkosten alsnog aan een door jouw opgegeven adres in Nederland toegezonden.

3.3 SnelleWiFiwinkel verstuurd al hun producten via PostNL, de verzendkosten staan altijd aangegeven in de winkelmand en op de factuur.

Artikel 4 Retourneren

Let op! Bij ruilen eerst een e-mail sturen naar info@snelleWiFiwinkel.nl

4.1 Alle bestelde artikel(en) kun je zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen retourneren.

4.2 Indien je niet tevreden bent over het geleverde artikel, kun je binnen 14 (veertien) dagen een e-mail sturen naar info@snelleWiFiwinkel.nl met daarin de vermelding dat je het artikel terugstuurt. Het artikel dient ongebruikt, voorzien van alle kaartjes, factuur en originele verpakking, in een voldoende gefrankeerde envelop / doos verzonden te worden. Binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel, mits in de juiste staat, wordt het aankoopbedrag teruggestort op je rekening of ontvang je een vervangend artikel.

4.3 Voor defecte of beschadigde artikelen zie hieronder het artikel over garantie. 4.4 Bij het ruilen eerst contact opnemen via e-mail met de snelleWiFiwinkel.nl.

Artikel 5 Garantie/klachten

5.1 Alle klachten worden door SnelleWiFiwinkel zeer serieus genomen. SnelleWiFiwinkel garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Jij hebt als consument de verplichting om bij aflevering te onderzoeken om de producten te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk, doch binnen 24 uur, na ontvangst te melden via info@snelleWiFiwinkel.nl.

5.2 Gevallen van beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk melding van wordt gemaakt. De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van SnelleWiFiwinkel. SnelleWiFiwinkel stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van vergoeden en verzenden.

5.3 Ongefrankeerde retourzendingen worden door SnelleWiFiwinkel niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.

5.4 U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur/pakbon, voorzien van alle kaartjes en een duidelijke omschrijving van de klacht aan het adres dat op het verzendbiljet vermeldt staat. Artikelen zonder kopiefactuur/pakbon worden niet in behandeling genomen! Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

  • Waterschade
  • Val/stoot schade
  • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid

Artikel 6 Afbeeldingen

6.1 Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. SnelleWiFiwinkel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid.

Artikel 7 Cadeaubonnen

7.1 Deze zijn 3 maanden geldig na de datum van de bestelling.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillenregeling

8.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SnelleWiFiwinkel is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9 Privacy

9.1 SnelleWiFiwinkel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. SnelleWiFiwinkel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

9.2 SnelleWiFiwinkel gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij SnelleWiFiwinkel zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

9.3 SnelleWiFiwinkel zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

9.4 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je eigen computer. SnelleWiFiwinkel gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij SnelleWiFiwinkel geen cookies ontvangt.

9.5 Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, door Google geanonimiseerd opgeslagen op servers.

9.6 Advertising programma’s Wij maken gebruik van het advertising programma van Facebook, Twitter en Instagram. Namens deze advertising programma’s plaatst SnelleWiFiwinkel cookies waardoor bezoekersinformatie zoals bekeken pagina’s op anonieme basis voor de betreffende partijen inzichtelijk worden.

9.7 Facebook gebruikt deze cookies om na te gaan of u eerder een advertentie van deze platformen heeft gezien of aangeklikt. Tevens wordt de gemeten bezoekersinformatie gebruikt voor het opnieuw benaderen van bezoekers van SnelleWiFiwinkel door middel van (gepersonaliseerde) advertenties. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht. SnelleWiFiwinkel heeft hier geen invloed op.

Artikel 10 Gemaakte transactie

10.1 Bij een transactie gemaakt door de klant wordt bij refund transactie in rekening gebracht.

Onderdeel van MIEGROUP
Graanmarkt 9, 1681 PA Zwaagdijk
0228 – 58 48 88
info@snelleWiFiwinkel.nl
www.snelleWiFiwinkel.nl

IBAN NL84INGB 0001 2057 70
BTW NL002096597B13
KvK 37 09 97 90