Wil je gebruikmaken van je herroepingsrecht dan kun je dit zonder opgaaf van reden, tot 30 dagen nadat je of een door jou aangewezen derde (die niet de vervoerder is) de bestelling van ons heeft ontvangen, bij ons aangeven. Nadat je hebt aangegeven van de koop af te zien heb je nog 14 dagen om de producten terug te zenden of aan ons te overhandigen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen dat je de overeenkomst wilt herroepen.

Terugbetaling

Binnen 14 dagen nadat wij je aanvraag tot herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen zullen wij de door jou betaalde bedragen voor deze producten, inclusief in rekening gebrachte leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) aan je terugbetalen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen, of jij hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Kosten retourzending

De kosten voor het retour zenden van de producten zijn voor jouw rekening.

Uitsluiting herroepingsrecht

Producten die speciaal voor jou zijn besteld of aangepast zijn mogelijk uitgesloten van herroepingsrecht. In zulke gevallen hebben wij dit reeds voor het sluiten van de overeenkomst aan je medegedeeld en heb je hier expliciet toestemming voor gegeven.

Waardevermindering

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Wij verzoeken je om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, de producten in de originele en onbeschadigde verpakking aan ons te retourneren.

Hieronder vind je de bijbehorende downloads van dit product:

Modelformulier herroepings